لیست اسامی اساتید و ساعت مشاوره تلفنی

شنبه

8:00 الی 9:00 استاد گل صفت

9:00 الی 10:00 استاد اکبری

12:00 الی 13:00 استاد علیزاده موسوی

17:30 الی 18:30 استاد مسعودی

20:00 الی 21:00 استاد مظفری

یکشنبه

9:00 الی 10:00 استاد نجات

10:00 الی 11:00 استاد اکبری

12:00 الی 13:00 استاد علیزاده موسوی

14:00 الی 15:00 استاد قوامی

20:00 الی 21:00 استاد مظفری

دوشنبه

8:00 الی 9:00 استاد گل صفت

9:00 الی 10:00 استاد نجات

14:00 الی 15:00 استاد قوامی

18:00 الی 19:00 استاد کوهساری

20:00 الی 21:00 استاد مظفری

سه شنبه

8:00 الی 9:00 استاد موسوی نژاد

9:00 الی 10:00 استاد نجات

17:00 الی 18:00 استاد نوروزی

18:00 الی 19:00 استاد کوهساری

20:00 الی 21:00 استاد مظفری

چهارشنبه

9:00 الی 10:00 استاد گل صفت

17:30 الی 19:30 استاد مسعودی

18:00 الی 19:00 استاد کوهساری

20:00 الی 21:00 استاد نوروزی

19:00 الی 21:00 استاد محمدی پور

پنج شنبه

8:00 الی 9:00 استاد موسوی نژاد

9:00 الی 10:00 استاد گل صفت

17:00 الی 18:00 استاد نوروزی

18:00 الی 19:00 استاد کوهساری

20:00 الی 21:00 استاد مظفری

جمعه

12:00 الی 13:00 استاد محمدی پور

14:00 الی 15:00 استاد محمدی پور

 

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:00 الی 12:00 استاد فاطمی (مشاوره مذهبی)
لطفا با شماره 47011125-051 تماس حاصل فرمایید.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط