الگوها ی ارتباطی در زوج‌های سالم

1️⃣ عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن .   
زوج هایی که این دیدگاه را دارند ، سعی ندارند همسر خود را به پذیرش دیدگاه خودشان وادار کنند بلکه ، به حرف‌های همسر خود گوش داده و سعی می‌کنند که برداشت‌ها و نظرات او را درک کنند .
 
2️⃣ اعتقاد به این که قصد و نیت همسر خوب است  .
زوج‌های سالم ضمن این که به همسر شان احترام می‌گذارند ، هرگز حس نمی‌کنند که همسرشان دشمن آنها ست و آنها ایمان دارند که همسرشان در پی آزار دادن آنها نیست .
 
3️⃣ اعتقاد به این که مشکلات حل می‌شوند
زوج هایی که اعتقاد دارند مشکلات قابل حل هستند ، برای حل مشکل تلاش می‌کنند این افراد تاثیر خود را در فرایند حل مشکل قابل توجه می‌دانند.
 
4️⃣ عقیده به عوامل فراتر از خود .
زوج‌های سالم جهان بینی وسیعی دارند که این جهان بینی می‌تواند جهت گیری مذهبی و یا خانوادگی باشد.
 
5️⃣ تمرین رفتارهای سالم
این رفتارها ی سالم عبارتند از :
 
🔻مسوولیت: نقش هر یک از آنها در ایجاد رفتارهای مثبت جدید ، اهمیتی اساسی دارد. در این حالت زن و شوهر یکدیگر را به خاطر کوتاهی سرزنش نمی‌کنند.
 
🔻 هدف گذاری: دستیابی بهاهداف واقع بینانه ای که رضایت ارتباطی را به دنبال دارد تلاش کند.
 
🔻تشویق: زوج‌های سالم تلاش می‌کنند که یکدیگر را تشویق کرده و از همدیگر قدر دانی و تحسین به عمل آورند.
 
🔻  گفت و گوی باز: هر عضو زوج باید بتواند احساسات مثبت خود را به صورت بی پرده و صادقانه بیان کند .
 
🔻 گوش دادن همدلانه: به وسیله‌ی این مهارت همچنین زوج‌ها به همسر خود نشان می‌دهند که احساسات و عقاید او را می‌پذیرند و با تمام وجود به اوگوش می‌دهند.
 
🔻میل به تحلیل ارتباطات: تحلیل مسائل موجود در رابطه و تلاش برای درک بهتر آنها به پایداری زندگی زناشویی کمک می‌کند .
 
🔻 نشان دادن پذیرش: ارزشی را که برای عضو دیگر قائل است را بیان کند مخصوصاً‌ وقتی که عقاید زوج باهم متفاوت است.
 
🔻 حمایت از اهداف مثبت ازدواج: نشان دادن پذیرش فرد مقابل، مخصوصاً زمانی که اختلاف نظر وجود دارد اهمیت بسیاری دارد.
 
🔻حمایت از اهداف تعیین شده: زن و شوهر باید از اهدافی که به طور مشترک برای رابطه‌ی خود تعیین کرده اند حمایت کنند.
 
🔻توافق به منظور پل ارتباطی: با بیان احساس و دیدگاه متفاوت خود،‌برای یافتن راه حل به یکدیگر به توافق برسند.
 
🔻 تعهد به مشارکت:‌هر عضو زوج باید با درک موقعیت و نقش خود در ازدواج،‌برای دسترسی به اهداف رابطه‌ی زناشویی تلاش کند. 
 
معاونت دانشجویی فرهنگی واحدقوچان


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط