جمله_زیبا

راز آسودن در چند کلمه است:
همه چیز را رها کنید...
زندگی پر است از حوادث دوست داشتنی و ناگوار 
وقتی چیز ناگواری پیش می‌آید، توازن خود را از دست می‌دهیم و این باعث ایجاد احساس منفی می‌شود که خود بصورت غم یا افسردگی بروز می‌کند.
 
عامل و علت احساسات منفی را رها کنید،
همه چیز را رها کنید:
آیا خواهرم مرا درک نمی‌کند،
رها کنید!
برادرم بدجوری با من حرف می‌زند،
رها کنید!
بهترین دوستم دشمنم شد، 
رها کنید!
برنامه‌های من نقش بر آب شده است،
رها کنید!
فردی عزیز از دست رفته، 
رها کنید!
یکی از عزیزان بیمار شد،
رها کنید!... 
 
-جی پی واسوانی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط