وقتی زندگی

چیز زیادی به شما نمی‌دهد،
به خاطر این است که
شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید.
 
آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط