هر دو بخوانیم

❤️❤️هردو_بخوانیم ❤️❤️ ❤️❤️⬅️ زن‌ها نمی‌دانند که: ✔️✔️نیازهای شش گانه مرد چیست؟ نیازهای شش گانه مرد واقعا همین شش مورد است: 1- اعتماد 2- باور داشتن 3-قدردانی 4-تحسین 5-تأیید 6-تشویق اما گاهی زن‌ها به اشتباه، آن چه خود نیاز دارند را به همسرانشان عطا می‌کنند. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ مردها نمی‌دانند که: ✔️✔️نیازهای شش گانه زن چیست؟ نیازهای شش گانه زن واقعا همین شش مورد است: 1-علاقه 2-درک 3-احترام 4-عشق ورزی 5-اعتبار 6-اطمینان خاطر اما گاهی مردها به اشتباه، آن چه خود نیاز دارند را به همسرانشان عطا می‌کنند. بیاموزید که نیازهاى همدیگر را بشناسید و درصدد رفع آنها برآیید، تا زندگى استوارترى و پر انرژى ترى داشته باشید.🤝🤝🤝🌹 بهبود_روابط_همسران


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط