تغییر به زندگی باید از ذهن شروع بشه یادت باشه سنگ‌ها، "نه خرده حسابی با پاهای‌لنگ دارند" و نه قرار و مداری‌با پاهای سلامت، پس‌باور اشتباه رو باید در زندگی‌کنار گذاشت"هر سقوطی‌که برات" پایانِ‌کار نیست "شاید یک استارتِ تازه باشه"


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط